top of page

Дитячий садок – друга домівка, тепла, затишна і безпечна. Ми дорослі, приходимо в дитячий садок, щоб подарувати дітям радість спілкування, стати їх друзями і партнерами в будь-яких справах, дати кожній дитині шанс розвивати свої таланти.

        Основні завдання закладу освіти
 
 
        Створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, 
  формування гармонійної особистості , збереження та зміцнення           фізичного  та психічного здоров'я. 
     

Формування основних  норм людської моралі

Створення умов для дітей дошкільного віку, безпосередньо дошкільної освіти в обсязі державних стандартів дошкільної освіти, розвитку їх здібностей і нахилів

Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу
 
Розвиток особливості дошкільника , його здібностей і обдарувань

Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян 

Створення умов для оволодіння системою знань про природу , людину та суспільство 

Виконання соціологічного замовлення населення щодо догляду ,
                             розвитку ,виховання та навчання дітей дошкільного віку

Забезпечення комфортного та безпечного перебування дітей у закладі

Створення належних умовдля реалізації дитини свого природного потенціалу

Підготовка дітей до навчання у школі

Формування навичок практичного життя у дошкільників

Відновлення традицій сімейного виховання та залучення сім'ї
до освітнього процесу  

 

bottom of page